Menü

Linkek

leaf

Pályázat:
erfa


Az épülő csarnok:
Megaker
Megaker
Megaker
Megaker

GINOP-2.1.8-17-2018-03494

Kedvezményezett neve: MEGAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Projekt címe: MEGAKER KFT versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek bevezetésével
Szerzodött támogatás összege: 10.390.962 Ft
Támogatás mértéke: 50 %
Projekt befejezési dátuma: 2019.07.13
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-03494

Projekt leírás:
Az 1992-ben alakult Megaker Kft. fo tevékenysége a hulladék újrahasznosítás, amelyen belül a muanyag hulladékok feldolgozásával, hore lágyuló muanyaghulladékok újrahasznosításával foglalkozik. Jelenleg, a környékbeli üzemekbol ide érkezo muanyaghulladékot szelektáljuk, majd feldolgozás után, darálék és regranulátum formájában értékesítjük. Ezeket a tevékenységeket igény esetén bérmunkában is elvégezzük. A partnerek részérol elvárás, hogy az eloállított és értékesített anyagok minosége pontosan meghatározható legyen, amely egy szélesebb köru felhasználást tesz lehetové. A meglévo gépekkel folyamatos termelés folyik, így a cég jelenleg 17 fo foglalkoztatott munkavállalója révén 15 családnak biztosít megélhetést. Az eloállított másodnyersanyag minoségének javítására és a felhasználási lehetoségeinek bovítésére szeretnék beszerezni a pályázatban szereplo eszközöket.

Az ágazat nagy jelentosége folytán a cég növekedése indokolt és a projekt eredményeképp hatékonysága tovább növekedhet, nagyobb mennyiségu hulladék feldolgozására és nagyobb mennyiségu, valamint több féle végtermék eloállítására lesz képes a cég, így lehetové válik újabb piacokra való belépésre is. A magasabb minoségu másodnyersanyagok létrehozásával javul a piaci pozíciónk, több partnert, vásárlót tudunk bevonzani. Ennek eredményeképp pedig a bevétel növekedés és munkahely megtartás mellett további munkahelyek teremtésére is képessé válunk. Ráadásul mindezt úgy, hogy közben hozzájárulunk a fenntartható környezethez. A projekt megvalósítási helyszíne a Megaker Kft. székhelye. A gyártási terület egy 2012-ben épült 2000 m2-es üzemi épület. A csarnok három részegységbol épül fel, melyek a szelektáló, a raktár és a feldolgozó rész. Jelenleg is folyamatos az üzemelés a telephelyen. A beérkezo anyagok fizikai tulajdonságainak mérése eddig kezdetleges módon zajlott le, a projekt keretében beszerzendo eszközök ezt a folyamatot fogják rendkívüli mértékben innoválni. A szervezet szelektáló, illetve minoségmérési rendszere megújul, mely így sokkal korszerubb lesz, jobb minoségu másodnyersanyag eloállítására lesz képes a szervezet. A folyamatra egy külön álló 500 m2es szelektáló terem áll rendelkezésre, valamint az erre a célra külön kialakított laborban kerül elhelyezésre.

A projekt során beszerzendo eszközök felhasználásával a cég jelenlegi tevékenységeihez kapcsolódóan lényegesen módosított, jobb minoségu termék, szolgáltatás jön létre. A projekt keretében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: - RAPID VARIO FS-50 P+ elektromágneses fémkiválasztó - CEAST MF 20 moduláris folyásindex berendezés - V600 Egytengelyes aprító - Aprított termék szállítószalag A 2 darab fémkiválasztó berendezés szerepe, hogy a beérkezo anyagokat átvizsgálja és kiszuri az esetlegese fémszennyezodéseket. A hulladékban esetenként megbúvó különbözo fémszennyezodések gyakran különbözo károkat okoznak berendezésekben, ráadásul rontják a feldolgozott áruk minoségét. Ezen berendezés beszerzésével 100%-os fémmentességet tudnánk biztosítani az általunk eloállított alapanyagoknál, jelentos negatív költséges kizárásával. Piaci helyzetünk javítását nagyban elosegítené. Az új eszközök beszerzésével pontosan meghatározhatóvá válik a beérkezo anyagok MFI /folyásindex/ értéke és ez által egy megfelelo mixtúrával beállítható, a vevo részérol elvárt anyagminoség állítható elo. Ennek eredményeképp a jelenlegi becslések helyett pontos értékek meghatározására és szolgáltatására lesz képes a cég. A folyásindex mérése során az anyagot adott homérsékleten, adott nyomással meghatározott ideig szabványos méretu hengeres nyíláson sajtolják át és mérik a kiáramlott anyag mennyiségét. Az így kapott folyásindexi mutatószám partnereink számára az egyik legfontosabb adat az anyag feldolgozhatóságát illetoen. Termékeink értékesíthetoségében jelentos javulást tudnánk elérni egy MFI mérés beszerzését illetoen, vevoi részrol fontos elvárás minél pontosabb adatokkal, paraméterekkel tudjuk segíteni a felhasználást.
Telephelyünkre beérkezo muanyag hulladékok egy része úgynevezett "ömledék hulladék" mely a muanyag alkatrész gyártás technológiájának egyik gyakori hulladéka. Ezen típusú hulladék általános jellemzoje hogy méretbeli sajátosságai miatt az általunk is használt hagyományos késes darálókkal feldolgozhatatlan, illetve az elokezelés szükségessége miatt nem gazdaságos. Egy eloaprító berendezés beszerzésével az ilyen típusú hulladék feldolgozása megoldott lenne, így bovítve partnerkapcsolatainkat és jelentosen növelve feldolgozási kapacitásunkat. Feldolgozási technológiánk sajátossága miatt a feldolgozó berendezések közötti anyagmozgatás elengedhetetlen része. Az eloaprító berendezéstol csak ezzel a speciális szállítószalag segítségével tudnánk költséghatékonyan eljuttatni a következo folyamatba az anyagot. Munkabiztonsági és gazdasági szempontok miatt nagy elonyt jelentene.

A projekt zárásaként:
Jelen fejlesztésben beszerzendo eszközökkel történo munkavégzést eddig átlagos minoségben tudtuk megvalósítani. A fejlesztésnek köszönhetoen, mely során javul a cég által eloállított másodnyersanyag minosége no a vállalkozás piacképesség és a szélesedik a feldolgozott hulladékok felhasználási lehetosége. A meglévo igények kielégítése mellett új piacokra való bekerülést is nagyban elosegíti. Ezáltal a feldolgozott mennyiséget is növelni tudjuk. Egyre fejlodo, modern társadalmunkban megnövekedett a muanyagok használata, melyek gyártásuk során és elhasználódásuk után nagy környezetterhelést jelentenek a természetre. A Megaker Kft. célkituzései között elso helyen szerepel az élheto környezet fenntartása és javítása. Jelenlegi és jövobeni tevékenységünk is ezt a célt szolgálja. A cég vezetosége a projekt következményeként bevétel növekedést, munkahelymegtartást és bovítést, ezzel összhangban pedig bérnövekedéssel is kalkulál. A hatékonyabb üzemelésnek köszönhetoen a vállalkozás vezetosége már az elso évben legalább 10-20%-os árbevétel növekedésre számít. Mindezek mellett a vállalkozás tulajdonosai és munkatársai számára nyugodt, fenntartható, jó színvonalú megélhetést kívánunk biztosítani.